Kol tillsatser

  • Calcined Anthracite Coking Coal Calcined Anthracite

    Kalcinerad antracit kokskol Kalcinerad antracit

    "Kalcinerat antracitkol" eller "Gaskalcinerat antracitkol". Huvudråvaran är unik högkvalitativ antracit, med karakteristik för högt fast kolinnehåll, stark oxidationsbeständighet, låg aska, lågt svavel, låg fosfor, hög mekanisk hållfasthet, hög kemisk aktivitet, hög renhetsgrad för kolåtervinning. Koladditiv har två huvudsakliga användningsområden, nämligen som bränsle och tillsats. När det används som koladditiv för stålsmältning och gjutning kan det fasta kolet uppnå över 95%.
  • Low Sulphur Calcined Pitch Petroleum Coke Specification Price

    Lågsvavlig kalcinerad tonhöjd Petroleumkoks Specifikation Pris

    Pitch koks är en typ av högtemperatur koltjärbeck, som tillverkas genom att använda koltjärbeck genom uppvärmning, upplösning, sprutning och kylning. Pitch-koks är indelad i två kategorier: koltjärbeck och petroleumbitumen. Asfaltbindemedlet för eldfasta material är främst koltjära. Testråmaterialhöjden sattes till asfaltupplösningskärlet för att värmas och upplösas.