Kalcinerad Pitch Coke

  • Low Sulphur Calcined Pitch Petroleum Coke Specification Price

    Lågsvavlig kalcinerad tonhöjd Petroleumkoks Specifikation Pris

    Pitch koks är en typ av högtemperatur koltjärbeck, som tillverkas genom att använda koltjärbeck genom uppvärmning, upplösning, sprutning och kylning. Pitch-koks är indelad i två kategorier: koltjärbeck och petroleumbitumen. Asfaltbindemedlet för eldfasta material är främst koltjära. Testråmaterialhöjden sattes till asfaltupplösningskärlet för att värmas och upplösas.